Timeless

Raíl PLUS

 • kit 150cm
  kit 200cm
  kit 250cm
  kit 300cm
  kit 400cm
 • kit 110-200cm
  kit 160-300cm
  kit 210-400cm
  kit 260-500cm
  kit 310-600cm
 • 2 deslizaderas compress
 • 25 deslizaderas
  50 deslizaderas
 • 2 deslizaderas fijas
 • 2 topes finales
 • 2 soportes 3cm
 • 2 soportes 6cm
 • 2 soportes 10cm
 • 2 soportes 15cm
 • 2 soportes 20cm
 • 5 soportes techo
 • 6 soportes techo
 • 2 conectores
 • 2 pinzas para soporte de pared
 • 1 curva 90° + conector
 • 1 curva 135° + conector